logo Atelier 10-15 ATELIER 10/15

Renovatie Sparrenhoeve

+HUIS renovatie

+ Comfort
+ Zeer hoge energiebesparingen tot nul op de meter
+ Waardevast
+ Onafhankelijk van energieprijsschommelingen
+ Uitstekende binnen-luchtkwaliteit
+ Garantie op kwaliteit uitvoering en onderdelen
+ Ontzorgen door onderhoudscontract
+ Garantie op energieprestatie
+ Vrije keuze in verwarming-en warmwatersysteem
+ Aansprekende architectuur

Het +HUIS renovatie concept speelt in op de specifieke situatie van de particuliere huizenbezitters. Deze verschilt wezenlijk van de professionele woningeigenaren. De particuliere klant wil graag een comfortabel en energiezuinig huis maar heeft te maken met bijvoorbeeld andere financiële uitgangspunten dan een woningbouwcoöperatie.

Hij is niet in staat in een keer alle nodige maatregelen te nemen om het huis tot een energieneutraal huis te maken. Als bijvoorbeeld de zolder uitgebouwd gaat worden en het dak toe is aan ingrijpende reparaties is dit het moment om te kiezen voor hoge energie-efficiënte onderdelen. Met het +HUIS renovatie concept kan per onderdeel van het huis het passende moduul gekozen worden. Het huis is energieneutraal als allerenovatiemodulen zijn toegepast. Dit hoeft niet in een keer. Alle aansluitpunten zijn warmtebrugvij ontworpen en worden kierdicht uitgevoerd.

Vandaag doordacht morgen uitgevoerd

Het +HUIS renovatie concept gaat uit van een uitgedacht systeem met langetermijnvisie wat tot een energieneutraal huis leid.

Renovatiemodulen

Het +HUIS renovatie concept werkt met op elkaar afgestemde renovatie modulen. Door het successieve toepassen van de modulen wordt in de toekomst de energieneutraliteit van het huis bereikt. De renovatiemodulen zijn dak, beganegrondvloer, gevel, kozijnen, ramen en deuren. Uitgangspunt is een maximale schilisolatie en een kierdichte uitvoering hiervan. De installatie voor verwarmen en ventilatie wordt op de wensen van de bewoner afgestemd. Verdergaande wensen van de klant kunnen in het concept geïntegreerd worden.

Keukentafelgesprekken

De klant is koning. De wensen van de bewoner staan centraal. Door het aanbieden van op elkaar afgestemde renovatiemodulen kiest de klant wat bij hem past. De klant bepaald de invulling en het tempo.

Garanties

De combinatie van hoogwaardige gestandaardiseerde producten en een individuele benadering maakt +HUIS renovatie een slagvaardig concept voor de hoge energie-efficiënte renovatie in de particuliere huizenmark. Het Passiefhuis is de basis. Het is een beproefde en uitgedachte methode die zich bewezen heeft in taal van projecten. De Phpp berekening is het controle-instrument. Dit rekentool is ontwikkeld voor de exacte voorspelling van de energiebehoefte. Door monitoring van uitgevoerde projecten is aangetoond dat de voorspellingen overeenkomen met de werkelijkheid. Hiermee kunnen garanties voor de klant afgegeven worden.