top of page
Image by Ronan Kruithof

Architect aan Zet

Architect aan Zet (AaZ) is een manier om het vergunningsvrij bouwen en verbouwen in Rotterdam mogelijk te maken. Het doel is om bouwinitiatieven sneller te realiseren.

Atelier 10/15 is sinds 2021 door de gemeente gecertificeerd om als architect in Rotterdam binnen het AaZ traject bouwprojecten  te begeleiden

Hoe werkt het?

Woont u in Rotterdam en heeft u verbouw of nieuwbouwplannen?

Dan mag dit zonder omgevingsvergunning binnen het AaZ traject.

Als gecertificeerde architect mag Atelier 10/15 in veel wijken (kaart) van Rotterdam zonder omgevingsvergunning bouwen. Dit scheelt vooral veel tijd en geld voor de vergunningsverlening en leges.

Er zijn een aantal voorwaarden om binnen AaZ te mogen bouwen.

  • Onder andere krijgt de architect de volledige opdracht. Dat betekent voor de gehele looptijd van het project: van planvorming tot en met de eindoplevering en dus het eindresultaat.

  • De architect maakt een ontwerp en kiest een kwaliteitsborger (bouwtechnisch en ruimtelijk) die voldoet aan de gestelde eisen.

  • De architect informeert omwonenden en voert zo nodig overleg met hen.

  • De architect levert het  dossier bevoegd gezag (opleverdossier) binnen 3 weken na oplevering in bij de gemeente.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen hierover neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. We zullen al u vragen uitgebreid beantwoorden. 

https://www.rotterdam.nl/architect-aan-zet

bottom of page